Budżet

BUDŻET ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 5 W ŁODZI na rok 2015 (dane z dnia 04.03.2015 r.) wynosi: 4 338 751,00 PLN

Plan finansowy dochodów i wydatków na rok 2015 obejmuje rozdziały:

 • Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
 • Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
 • Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły
 • Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 • Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
 • Rozdział 85401 Świetlica szkolna
 • Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi
odpowiada: Anna Burdyka
data: 21-04-2015
wytworzył: Anna Burdyka
data: 21-04-2015
data: 21-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 18-03-2014 - Edycja treści
 • 13-03-2013 - Edycja treści
 • 22-03-2012 - Edycja treści
 • 18-11-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 371