Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi
funkcjonuje 14 klas i oddziałów edukacyjno - terapeutycznych, do których uczęszcza 119 uczniów.

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 funkcjonuje 8 oddziałów:

  • 3 oddziały dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim;
  • 5 oddziałów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W Publicznym Gimnazjum Specjalnym nr 59 funkcjonuje 6 oddziałów:

  • 3 oddziały dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim;
  • 3 oddziały edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Spośród uczniów wybierany jest samorząd uczniowski.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Na terenie placówki funkcjonują też:
zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju;

  • 2 oddziały przedszkolne
  • 3 zespoły rewalidacyjno – wychowawcze

Obejmują one edukacją, rewalidacją i terapią 77 dzieci.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi
odpowiada: Anna Burdyka
data: 23-04-2015
wytworzył: Anna Burdyka
data: 23-04-2015
data: 23-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 373