Organizacja

Organizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi przeznaczona jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym , w stopniu głębokim oraz ze sprzężeniami .

W skład Szkoły wchodzą:

  1. zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego;
  2. oddziały przedszkolne;
  3. klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 
  4. oddziały edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  5. zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

Organami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 są:

  1. Dyrektor Szkoły.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców.
  4. Samorząd Uczniowski.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi
odpowiada: Joanna Przybył
data: 13-05-2019
wytworzył: Joanna Przybył
data: 13-05-2019
data: 13-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 442